له سه نته ره که  مان هه موو جۆره شکاویه کی په یکه ری ئێسك چاره سه رده کرێت به ئه نجامدانی نه شته رگه ری جوراوجۆر یان هه ندێکیان به بی نه شته ر گه ری. هه موو جۆره چه وتیه کی ئێسک چاره سه رده کرێت ئه گه رچه وتی زگماکی بێت یاخود ئه نجامی شکاوی یان شێرپه نجه ی ئێسك هه روه ها درێژکردنه وه ی ئێسك ئه نجام ده ده رێت له سه ربنه ماکانی زانای به ناوبانگی ڕوس ئیلیزارڤ.